Послуги

СТВОРЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ СИСТЕМ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ

o Вивчення існуючої документації:

- перевірка наявності існуючої планшетної документації, електронної карти;
- перевірка наявності схем мереж водопостачання;
- перевірка наявності даних по основних елементах мережі.

o Вивчення документації мереж водопостачання:

- вивчення схеми системи потокорозподілу води;
- аналіз роботи джерел водопостачання;
- аналіз структури магістральних мереж водопостачання;
- аналіз розташування зонуючої запірної арматури;
- аналіз редукційних вузлів тиску, витрат;
- аналіз точок контролю водопровідної мережі за тиском, витратам;
- формування даних по ПНС;
- формування даних по ЦТП;
- аналіз об’ємів поданої та реалізованої води споживачам.

o Формування електронної карти підоснови:

- обробка планшетної документації;
- обробка електронної карти;
- формування електронних підоснов (на базі планшетної документації; векторних шарів).

o Створення схеми основних мереж водопостачання:

- нанесення основних магістралей; джерел; зонуючої запірної арматури; редукційних вузлів тиску, витрат; точок контролю тиску, витрат;
- формування вихідних даних трубопроводів з зазначенням діаметрів;
- погодження з Замовником створеної схеми основних мереж.

o Створення інформаційного комплексу:

- інвентаризація мереж;
- обробка матеріалів за результатами інвентаризації мереж;
- відтворення візуалізації схем колодязів/камер згідно інвентаризації мереж;
- наповнення баз даних.

o Формування витратних характеристик:

- визначення розрахункового місяця;
- формування витратних характеристик для проведення гідравлічного моделювання.

o Створення гідравлічної моделі:

- проведення гідравлічного розрахунку дійсного положення системи потокорозподілу води;
- перевірка системи на надійність;
- моделювання системи потокорозподілу води для отримання оптимального режиму роботи з урахуванням надійності системи.

o Підготовка персоналу Замовника до експлуатації інформаційно-розрахункового комплексу:

- проведення консультацій, що до експлуатації інформаційно-розрахункового комплексу.

СТВОРЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ СИСТЕМ МЕРЕЖ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

o Вивчення існуючої документації:

- перевірка наявності схем мереж водовідведення;
- перевірка наявності даних по основних елементах мережі.

o Вивчення документації мереж водовідведення:

- вивчення схеми мереж водовідведення;
- аналіз роботи КНС та очисних споруд;
- аналіз структури магістральних мереж водовідведення;
- формування даних по КНС;
- аналіз об’ємів стоків, що перекачуються.

o Формування електронної карти підоснови:

- обробка планшетної документації;
- обробка електронної карти;
- формування електронних підоснов (на базі планшетної документації; векторних шарів).

o Створення схеми основних мереж водовідведення:

- нанесення основних магістралей, КНС та ОС;
- формування вихідних даних трубопроводів;
- погодження з Замовником створеної схеми основних мереж.

o Створення інформаційного комплексу:

- інвентаризація мереж;
- обробка матеріалів за результатами інвентаризації мереж;
- відтворення візуалізації схем колодязів/камер згідно інвентаризації мереж;
- наповнення баз даних.

o Формування об’ємів стоків, що перекачуються:

- визначення розрахункового місяця;
- формування об’ємів стоків, що перекачуються, для проведення гідравлічного розрахунку.

o Створення гідравлічної моделі:

- проведення гідравлічного розрахунку дійсного положення системи водовідведення;
- аналіз результатів гідравлічного розрахунку.

o Підготовка персоналу Замовника до експлуатації інформаційно-розрахункового комплексу:

- проведення консультацій, що до експлуатації інформаційно-розрахункового комплексу системи мереж водовідведення.

СТВОРЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ СИСТЕМ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

o Вивчення існуючої документації:

- перевірка наявності існуючої планшетної документації, електронної карти;
- перевірка наявності розрахункових схем теплових мереж системи теплопостачання;
- перевірка наявності даних по основним елементам мережі.

o Вивчення документації мереж теплопостачання:

- вивчення схеми системи теплопостачання;
- аналіз роботи джерел теплопостачання;
- аналіз структури магістральних та розподільчих мереж теплопостачання та мереж гарячого водопостачання;
- аналіз розташування зонуючої запірної арматури;
- аналіз редукційних вузлів тиску, витрат;
- аналіз точок контролю теплової мережі за тиском, витратам;
- формування даних по НС;
- формування даних по ЦТП та ІТП;
- проведення аналізу реалізації теплової енергії споживачам;
- збір вихідних даних.

o Формування електронної карти підоснови:

- обробка картографічної документації;
- обробка електронної карти;
- формування електронних підоснов (на базі картографічної документації; векторних шарів).

o Створення схеми основних мереж системи теплопостачання:

- нанесення основних трубопроводів; джерел; теплових пунктів; зонуючої запірної арматури; редукційних вузлів тиску, витрат; точок контролю тиску, витрат;
- формування вихідних даних трубопроводів з зазначенням діаметрів;
- погодження з Замовником створеної схеми основних мереж.

o Уточнення елементів системи теплопостачання:

- підготовка документації для уточнення;
- створення та погодження формулярів для деталювання елементів мережі;
- уточнення (інвентаризація) елементів мереж.

o Створення інформаційного комплексу:
- обробка матеріалів за результатами інвентаризації мереж;
- відтворення візуалізації схем теплових камер згідно інвентаризації мереж;
- наповнення баз даних.

o Формування витратних характеристик:

- формування витратних характеристик для проведення гідравлічного моделювання.

o Створення гідравлічної моделі:

- проведення теплогідравлічного розрахунку дійсного положення системи теплопостачання;
- аналіз результатів гідравлічного розрахунку;
- моделювання системи теплопостачання для отримання оптимального режиму роботи.

o Підготовка персоналу Замовника до експлуатації інформаційно-розрахункового комплексу:

- проведення консультацій щодо експлуатації інформаційно-розрахункового комплексу системи теплопостачання.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

o Вивчення існуючої документації:

- перевірка наявності існуючої планшетної документації, електронної карти;
- перевірка наявності схем інженерних мереж;
- перевірка наявності даних по основних елементах мережі.

o Вивчення документації інженерних мереж:

- вивчення схеми системи інженерних мереж;
- аналіз елементів системи інженерних мереж.

o Формування електронної карти підоснови:

- обробка планшетної документації;
- обробка електронної карти;
- формування електронних підоснов (на базі планшетної документації; векторних шарів).

o Створення схеми основних мереж водопостачання:
- нанесення основних магістралей та елементів мережі;
- погодження з Замовником створеної схеми основних мереж.

o Створення інформаційного комплексу:

- інвентаризація мереж;
- обробка матеріалів за результатами інвентаризації мереж;
- відтворення візуалізації повної схеми згідно інвентаризації мереж;
- наповнення баз даних.

o Підготовка персоналу Замовника до експлуатації інформаційного комплексу:

- проведення консультацій, що до експлуатації інформаційного комплексу.

Контакти

  ТОВ “НП РІКОМ”

  61085, Україна, м. Харків,

  вул. Академіка Проскури,

  буд. 1, корпус 45, а/с 8716

  e-mail: rikom.llc@gmail.com

  тел: +380 67 964 23 24

  © РІКОМ 2020 Всі права захищені