ТОВ «НП РІКОМ»

СТВОРЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

«РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ «РІКОМ»»
(ТОВ «НП РІКОМ», м. ХАРКІВ),

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

«ІНФОРМАЦІЙНО-ГРАФІЧНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ»»
(«ІГС ТГІД-07») (ВКФ «СІРІУС», м. Караганда, Казахстан)

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МЕРЕЖ
ВИКОНАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОБОТИ МЕРЕЖ
ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ЗАМОВНИКА ДО СУПРОВОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ
СЕРВІСНЕ ТА ПОСТСЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМПЛЕКСУ

Про компанію

ТОВ «НП РІКОМ»

     ТОВ «НП РІКОМ» - розробник першого вітчизняного повнофункціонального програмного продукту «Розрахунково-інформаційний комплекс інженерних мереж «РІКОМ»» («Система мереж водопостачання та водовідведення «РІКОМ WS»). Даного результату вдалося досягти завдяки багаторічній роботі наших спеціалістів в області створення розрахункових комплексів на базі різних програмних продуктів: Mike Urban, Stanet, Bentley,  Epanet, SWMM, Arc Gis, QGIS, DH GIS.

Програмні продукти

Послуги

Розрахунково-інформаційні комплекси (РІКОМ)

* корисна інформація

«Розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ)»

Розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) – це комплекс, що забезпечує збір, обробку, зберігання, графічне відображення, систематизацію даних з метою їх ефективного використання при вирішенні наукових і прикладних завдань, пов’язаних з інвентаризацією, аналізом, моделюванням та прогнозуванням.

Тобто, абревіатура РІКОМ (розрахунково-інформаційний комплекс) під собою має на увазі більш широке поняття ніж геоінформаційна система (ГІС). А саме, РІКОМ (розрахунково-інформаційний комплекс) фактично складається з двох блоків:

  • Геоінформаційна система/платформа (ГІС);
  • Розрахунково-аналітична сиcтема/платформа (РАC).

     РІКОМ = ГІС + РАC

«Розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) інженерних мереж»

Розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) інженерних мереж – багатокористувацький програмний комплекс, який включає в себе геоінформаційну платформу (ГІС), що дозволяє візуалізувати карти, план-схеми у векторному і растровому вигляді та схеми систем інженерних мереж (наприклад, система мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вуличного освітлення та інші) в географічних проекціях, провести інвентаризацію всіх елементів інженерних мереж з урахуванням подальшої можливості проведення необхідних розрахунків (наприклад, гідравлічний розрахунок системи мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та інші) великого обсягу і будь-якої складності в розрахунково-аналітичній платформі (РАC) для подальшої оптимізації роботи інженерних мереж.

Склад задач «Розрахунково-інформаційного комплексу (РІКОМ) інженерних мереж»:

  • Створення карти-підоснови в погодженій системі координат;
  • Створення схеми системи інженерних мереж (наприклад, система мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вуличного освітлення та інші);
  • Інвентаризація системи інженерних мереж (наприклад, система мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вуличного освітлення та інші);
  • Навантаження та калібрування системи інженерних мереж;
  • Необхідні розрахунки системи інженерних мереж (наприклад, гідравлічний розрахунок системи мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та інші);
  • Пошукові та навігаційні функції;
  • Побудова аналітичних графіків;
  • Тематичне розфарбування за критеріями;
  • Моделювання позаштатних ситуацій;
  • Можливість підключення до комплексу через WEB – браузери;
  • Підключення даних з відкритих джерел (OpenStreetMap, Google Maps та інше).

Вимоги до програмного забезпечення  «Розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) інженерних мереж»:

  • Наявність в програмному забезпеченні геоінформаційної (ГІС) системи/платформи;
  • Наявність в програмному забезпеченні розрахунково-аналітичної платформи (РАC) інженерних мереж (наприклад, система мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та інші);
  • Програмне забезпечення має представляти собою багатокористувацьку клієнт-серверну версію з повністю закінченою «архітектурою для проектів інженерних мереж» (примітиви, паспорта елементів мереж та інше);
  • Український інтерфейс (для експлуатуючих підприємств України);
  • Можливість оперативного перекладу програмного комплексу на інші мови;
  • Можливість використання як растрових так і векторних карт-підоснов в погодженій системі координат;
  • Наявність аналітичного інструментарію (пошукові та навігаційні функції, наявність тематичних графіків, тематичні розфарбування, моделювання аварійних ситуацій, гідроудар, підключення до зовнішніх джерел);
  • Підключення до комплексу через WEB – браузери;
  • Експорт-імпорт в основні формати ГІС;
  • Оперативна технічна підтримка програмного забезпечення розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) інженерних мереж з боку розробника;
  • Прозора вартість блоків та в цілому програмного забезпечення розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) інженерних мереж;
  • Прозора вартість річного обслуговування програмного забезпечення розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) інженерних мереж;
  • Зручність використання програмного продукту розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) інженерних мереж:

А) «Роз’єднаний» програмний продукт (приклад, для системи мереж водопостачання, водовідведення – верхня схема). Тобто, робота оператора розрахунково-інформаційного комплексу (РІКОМ) фактично здійснюється в двох окремих програмних продуктах через механічні операції експорту-імпорту: геоінформаційна система/платформа (ГІС) та розрахунково-аналітична платформа (РАC) інженерних мереж;

Б) Програмний продукт «Єдине вікно» (приклад, для системи мереж водопостачання, водовідведення – нижня схема). Тобто, робота оператора розрахунково-інформаційного комплексу (РІКОМ) фактично здійснюється в геоінформаційній системі/платформі (ГІС), а розрахунки проводяться через автоматичні операції експорту-імпорту в «підшитій» розрахунково-аналітичній платформі (РАC) інженерних мереж.

Розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) виконаний по варіанту «Єдине вікно» (варіант Б) по своїй суті є завершеним програмним продуктом, набагато простіший в порозумінні і зручніший в використанні для оператора розрахунково-інформаційного комплексу (РІКОМ), а також більшість основних операцій в програмному продукті за варіантом Б) проводиться з суттєвою економією часу;

  • Обов’язкова подальша можливість розвитку програмного забезпечення розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) інженерних мереж (перспективний зв’язок з СУА; АРМ – Диспетчер; перспективний зв’язок з Білінгом; Стаціонарна система пошуку витоків та інше);
  • Наявність виконаних «проектів» в запропонованому програмному забезпеченні розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) інженерних мереж з сумарною кількістю елементів мережі в декілька десятків тисяч;
  • Досвід підрядної організації, що пропонує програмне забезпечення розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) інженерних мереж. Має бути не тільки пропозиція щодо придбання програмного продукту, але й оперативне (вище вже вказувалося, дуже важливо!) консультування щодо експлуатації програмного продукту. І якість супроводження суттєво залежить від досвіду підрядної організації, що пропонує програмне забезпечення, а саме наявність самостійного виконання проектів «під ключ» з побудови розрахунково-інформаційних комплексів населених пунктів з загальною кількістю елементів мережі в декілька десятків тисяч.

Впровадження розрахунково-інформаційного комплексу (РІКОМ) та підготовлений  персонал дозволить:

  • Провести інвентаризацію мереж (наприклад, система мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та інші), об’єднати всі дані в єдиному комплексі, щоденно оновлювати інформацію про елементи мережі і надалі працювати «не в сліпу»;
  • Провести математичне моделювання (наприклад, гідравлічний розрахунок системи мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та інші) системи для отримання оптимального режиму роботи;
  • Грамотно налагодити взаємодію підрозділів підприємства (аварійно-диспетчерський відділ, ВТО, головний інженер);
  • За допомогою математичного моделювання (наприклад, гідравлічний розрахунок системи мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та інші) коректно підбирати вихідні дані для проектування об’єктів мережі та видачі технічних умов для підключення нових споживачів;
  • На базі розрахунково-інформаційного комплексу (РІКОМ) побудувати автоматизовану систему управління технологічним процесом.

Розрахунково-інформаційний комплекс є невід’ємною частиною диспетчерської підприємства, яка, крім всього, надає коректні вихідні дані для проектних робіт.

Контакти

  ТОВ “НП РІКОМ”

  61085, Україна, м. Харків,

  вул. Академіка Проскури,

  буд. 1, корпус 45, а/с 8716

  e-mail: rikom.llc@gmail.com

  тел: +380 67 964 23 24

  © РІКОМ 2021 Всі права захищені