Новини

30.08.2021

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИХ СИСТЕМ) МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Юрій Рибачук, dr inż, старший викладач кафедри ВВ і ОВ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;
Лариса Рибачук, директор ТОВ «НП РІКОМ»

       За часів відсутності електронної системи публічних закупівель ProZorro щодо створення геоінформаційних (інформаційно-розрахункових) систем мереж водопостачання та водовідведення у організацій-виконавців, що зналися на цих системах, не виникало питань який має бути її склад. Всі чітко розуміли, що має бути географічний опис мереж, додаткова необхідна інформація до них. А з 1993 року, з появою можливості гідравлічного моделювання мереж водопостачання та водовідведення – з’явилася і третя складова опису мереж, яка дозволила проводити оптимізацію їх роботи. Фактично, саме цих три складових геоінформаційної (інформаційно-розрахункової) системи повністю описують інженерні мережі водопостачання та водовідведення. І, відповідно, договори на створення геоінформаційних (інформаційно-розрахункових) систем мереж водопостачання та водовідведення цих організацій-виконавців з замовниками (не «підглядуючи» один виконавець до іншого), завжди були практично однаковими. Тобто, мав місце абсолютно професійний підхід.

       Поява електронної системи публічних закупівель ProZorro, безумовно, щодо створення геоінформаційних (інформаційно-розрахункових) систем мереж водопостачання та водовідведення має позитивну сторону, а саме,  ормування конкуренції, що є рушієм прогресу для самих систем в цілому. Проте, нажаль, є і негативна сторона широкої відкритості будь-якої інформації – недобросовісна конкуренція. І з 2017 року таких прикладів чимало, це і «допомога в відправці на відпочинок конкурента до санкційного списку», це і повна кваліфікаційна невідповідність при «шаленому» бажанні «робити» (прошу не путати з терміном «зробити») ГІС мереж водопостачання та водовідведення, це і, «дно» – підробка документів для участі в публічній закупівлі.

       Саме з цих причин назріла необхідність поставити потенційних виконавців (а місцями і замовників) створення геоінформаційних (інформаційно-розрахункових) систем мереж водопостачання та водовідведення в професійні рамки. Тому, з початку 2021 року на замовлення Асоціації водоканалів України «Укрводоканалекологія» почала працювати професійна команда з формування Державного стандарту України щодо створення геоінформаційних (інформаційно-розрахункових) систем мереж водопостачання та водовідведення.

       Нижче хочемо Вам навести інформацію, яка має скласти основу майбутнього Державного стандарту України щодо створення геоінформаційних (інформаційно-розрахункових) систем мереж водопостачання та водовідведення.

Геоінформаційна система (Інформаційно-розрахункова система) мереж
водопостачання та водовідведення (ГІС (ІРС) ВП ВВ) – це комплекс, що забезпечує збір, обробку, зберігання, графічне відображення, систематизацію даних з метою їх ефективного використання при вирішенні наукових і прикладних завдань, пов’язаних з інвентаризацією, аналізом, моделюванням тапрогнозуванням технологічного процесу роботи систем мереж водопостачання та водовідведення.

Необхідність розробки геоінформаційних систем (Інформаційно-
розрахункових систем) мереж водопостачання та водовідведення:

Проблеми в експлуатації мереж водопостачання та водовідведення:

   • відсутність даних з інвентаризації мереж;
   • високий відсоток втрат води в системах водопостачання;
   • наявність недостатніх та надлишкових напорів в мережах водопостачання;
   • наявність в системах водопостачання ділянок з високим гідравлічним опором («вузькі місця»);
   • наявність в системах водовідведення ділянок, що не забезпечують пропускну здатність;
   • високий відсоток старих водогонів та трубопроводів;
   • високий відсоток мереж водовідведення, що знаходяться в незадовільному стані;
   • застаріле обладнання;
   • неефективне використання енергетичних ресурсів;
   • недостатня надійність систем.

Мета створення геоінформаційної системи (Інформаційно-розрахункової
системи) мереж водопостачання та водовідведення – проведення інвентаризації та виконання гідравлічних розрахунків для послідуючої оптимізації технологічного процесу роботи систем мереж водопостачання і водовідведення та економії енергетичних ресурсів.

Геоінформаційна система (Інформаційно-розрахункова система) мереж
водопостачання та водовідведення (ГІС (ІРС) ВП ВВ) як комплекс складається з:

   • ПОСЛУГА (наповнення прикладного програмного забезпечення)
    «Створення геоінформаційної системи (Інформаційно-розрахункової системи) мереж водопостачання та водовідведення» (ПОСЛУГА ГІС (ІРС) ВП ВВ);
   • ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (прикладна комп’ютерна
    програма) для «Створення геоінформаційної системи мереж
    водопостачання та водовідведення» (ПЗ ГІС (ІРС) ВП ВВ).
Інформаційно-розрахункова система

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ ДО ПОСЛУГИ (ПОСЛУГА ГІС (ІРС) ВП ВВ):

   • Саме на базі такої «Геоінформаційної системи (Інформаційно-розрахункової системи) мереж водопостачання та водовідведення» після певного терміну експлуатації можливо з повним порозумінням скласти коректне технічне завдання (воно є персональним для кожного підприємства) на можливість «приєднання» необхідних «зовнішніх систем» (Система білінгу; Система управління активами; Система SCADA; Система бухгалтерського обліку; Система АВР; Система контролю та пошуку витоків).
    При цьому програмне забезпечення обов’язково має з самого початку передбачати можливість такого «приєднання».
   • «Геоінформаційна система (Інформаційно-розрахункова система) мереж водопостачання та водовідведення» відрізняється від будь якого іншого ГІС саме тим, що без гідравлічних розрахунків не буде повністю описаний «предмет» ГІСа, а саме ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ.
   • Складові ОПИСУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА
    ВОДОВІДВЕДЕННЯ – повний набір збору інформації про мережі і є
    аксіомою для створення «Геоінформаційної системи (Інформаційно-
    розрахункова система) мереж водопостачання та водовідведення».
   • Кожне підприємство – виконавець має пройти певний шлях – все базується на вибраному (створеному та зареєстрованому) спеціалізованому програмному забезпеченні, кваліфікації ВИКОНАВЦЯ, набутому досвіді. Тільки так можна виключити «випадкових» з нашої галузі.

Задачі Геоінформаційної (Інформаційно-розрахункової системи) системи
мереж водопостачання та водовідведення:

   • Провести інвентаризацію мереж, об’єднати всі дані в єдиному комплексі, щоденно оновлювати інформацію про елементи мереж і надалі працювати «не в сліпу»;
   • Проводити гідравлічне моделювання систем для отримання оптимального режиму роботи;
   • За допомогою гідравлічного моделювання коректно підбирати вихідні дані для проектування об’єктів мережі та видачі технічних умов для підключення нових споживачів;
   • Грамотно налагодити взаємодію підрозділів підприємства (аварійно-
    диспетчерський відділ, ВТО, головний інженер).

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ ДО ВАРІАНТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(ПЗ ГІС (ІРС) ВП ВВ):

Склад програмного забезпечення для підприємств ВКГ:

Інформаційний блок:

    • Створення растрової карти-підоснови з можливістю централізовано зберігати, додавати, видаляти, калібрувати, обробляти растрові топографічні планшети;
    • Створення векторної карти-підоснови з можливістю централізовано зберігати, імпортувати, експортувати, призначати стилі векторним даним;
    • Підключення даних з відкритих джерел та джерел інших аналітичних програм
     підприємства;
    • Ведення інвентаризації об’єктів інженерних мереж;
    • Формування різноманітних запитів відповідно внесеної інформації стосовно будь-яких об’єктів інженерних мереж (Розширена система запитів є вмонтованою Системою управління активами в ГІС (ІРС) ВП та ВВ).

Розрахунковий блок:

    • Проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж;
    • Аналіз результатів гідравлічних розрахунків інженерних мереж;
    • Моделювання оптимізації роботи інженерних мереж.

Програмне забезпечення (ПЗ) «Система мереж водопостачання» –
багатокористувацьке програмне забезпечення, яке включає в себе інформаційну частину, що дозволяє візуалізувати карти, план-схеми у векторному і растровому вигляді та схеми систем мереж водопостачання в географічних проекціях, провести інвентаризацію всіх елементів мереж водопостачання з урахуванням подальшої можливості проведення необхідних гідравлічних розрахунків великого обсягу і будь-якої складності в розрахунковій частині.

Функціонал програмного забезпечення «Система мереж водопостачання»:

   • Створення карти-підоснови;
   • Створення схеми системи мереж водопостачання;
   • Інвентаризація системи мереж водопостачання;
   • Калібрування системи мереж водопостачання;
   • Гідравлічний розрахунок системи мереж водопостачання;
   • Пошукові та навігаційні функції;
   • Побудова п’єзометричного графіка;
   • Тематичне розфарбування за критеріями;
   • Моделювання аварійних ситуацій;
   • Гідроудар;
   • Формування статистики аварійних та планових робіт;
   • Можливість підключення до комплексу через WEB – браузери.

Вимоги до програмного забезпечення ГІС (ІРС) ВП та ВВ:

   • Наявність в програмному забезпеченні геоінформаційного блоку;
   • Наявність в програмному забезпеченні розрахунково-аналітичного
    (гідравлічний розрахунок) блоку мереж водопостачання та водовідведення;
   • Програмне забезпечення має представляти собою багатокористувацьку
    клієнт-серверну версію з повністю закінченою «архітектурою для проектів мереж водопостачання та водовідведення» (примітиви, паспорта елементів мереж та інше);
   • Український інтерфейс (для експлуатуючих підприємств України);
   • Можливість використання як растрових так і векторних карт-підоснов в
    погодженій системі координат;
   • Наявність аналітичного інструментарію (пошукові та навігаційні функції,
    наявність тематичних графіків, тематичні розфарбування, моделювання
    аварійних ситуацій, гідроудар, підключення до зовнішніх джерел);
   • Підключення до комплексу через WEB – браузери;
   • Експорт-імпорт в основні формати ГІС;
   • Оперативна технічна підтримка програмного забезпечення інженерних
    мереж водопостачання та водовідведення з боку розробника;
   • Прозора вартість блоків та в цілому програмного забезпечення;
   • Прозора вартість річного обслуговування програмного забезпечення;
   • Зручність використання програмного забезпечення:

    ВАРІАНТИ СТРУКТУРИ ПЗ ГІС (ІРС) ВП ВВ:
    1. ВАРІАНТ “А”
    2. ВАРІАНТ “Б”
     • «Роз’єднане» програмне забезпечення (А). Тобто, робота оператора програмного забезпечення фактично здійснюється в двох окремих програмних продуктах через механічні операції експорту-імпорту: геоінформаційний блок та розрахунково-аналітичний блок інженерних мереж;
     • Програмний забезпечення «Єдине вікно» (Б). Тобто, робота
      оператора програмного забезпечення здійснюється в геоінформаційному блоці, а розрахунки проводяться через автоматичні операції експорту-імпорту в «підшитому» розрахунково-аналітичному блоці інженерних мереж.

     Програмне забезпечення ГІС (ІРС) ВП та ВВ, виконане по варіанту «Єдине вікно» по своїй суті є завершеним програмним забезпеченням, набагато простішим в порозумінні і зручнішим в використанні для оператора геоінформаційної системи, а також більшість основних операцій в програмному забезпеченні за цим варіантом проводиться з суттєвою економією часу;

   • Обов’язкова можливість адаптації програмного забезпечення ГІС (ІРС) мереж водопостачання та водовідведення з іншими програмними комплексами підприємства;
   • На підтвердження дієздатності програмного забезпечення – наявність виконаних «проектів» в запропонованому програмному забезпеченні з сумарною кількістю елементів мережі в декілька десятків тисяч;
   • Досвід підрядної організації, що пропонує програмне забезпечення ГІС (ІРС) ВП та ВВ. Має бути не тільки пропозиція щодо придбання програмного забезпечення, але й оперативне консультування щодо експлуатації програмного забезпечення. І якість супроводження суттєво залежить від досвіду підрядної організації, що пропонує програмне забезпечення, а саме наявність досвіду самостійного виконання проектів «під ключ» зі створення геоінформаційних систем (ІРС) мереж
    водопостачання та водовідведення з загальною кількістю елементів мережі в декілька десятків тисяч.

       І на завершення, інформація щодо до назви ДСТУ. Якщо розглянемо схему ПОСЛУГА, то чітко видно, що запропонована на сьогоднішній день назва «Водопостачання та водовідведення. Настанови щодо проведення паспортизації систем водопостачання та водовідведення для створення геоінформаційних систем та гідравлічних моделей» описує тільки складову Геоінформаційної системи мереж водопостачання та водовідведення, а саме, ГІС платформа мереж ВП та ВВ (Основа – інвентаризація мереж з натурним уточненням).

       Тому, все таки має бути інша назва ДСТУ, яка відповідає створенню геоінформаційної системи (ІРС) мереж водопостачання та водовідведення в повному обсязі: «Водопостачання та водовідведення. Настанови щодо проведення інвентаризації та створення гідравлічних моделей з метою формування геоінформаційних систем (інформаційно-розрахункових систем) мереж мереж водопостачання та водовідведення».
Саме назва з таким змістом відповідає ДСТУ та кінцевій меті створення ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИХ СИСТЕМ) МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.

Контакти

  ТОВ “НП РІКОМ”

  61085, Україна, м. Харків,

  вул. Академіка Проскури ,

  буд. 1, корпус 45, а/с 8716

  e-mail: rikom.llc@gmail.com

  тел: +380 67 964 23 24

  © РІКОМ 2020 Всі права захищені