Новини

03.03.2020

    Виробничо – практичний журнал «Водопостачання та водовідведення»,

№ 3,  червень 2018 р., Рибачук Л.Ю., Калітін Р.В.

Необхідність розробки і впровадження розрахунково-інформаційних комплексів.

              В сучасному світі важко уявити собі роботу підприємства ЖКГ без впровадження розрахунково-інформаційного комплексу.

              Слід відразу зазначити різницю між геоінформаційною системою та розрахунково-інформаційним комплексом.

               Геоінформаційна система (ГІС – географічна інформаційна система) – система призначена для збору, зберігання, аналізу і графічної візуалізації просторових даних і пов’язаної з ними інформації про представлених в ГІС об’єктах. Інакше кажучи, це інструменти, що дозволяють користувачам шукати, аналізувати і редагувати просторові дані.

               Розрахунково-інформаційний комплекс (РІКОМ) об’єднує в собі базову геоінформаційну платформу, спеціалізовані блоки для гідравлічного моделювання інженерних систем та інструменти для аналізу результатів гідравлічного моделювання.

               Геоінформаційна система не дає можливості виявити недоліки системи інженерних мереж, виявити причини їх виникнення та розробити рекомендації для  оптимізації роботи системи інженерних мереж, не дає можливості в перспективі створити динамічну модель. 

               В світі існує безліч програмних забезпечень для побудови геоінформаційних систем, але для розробки розрахунково-інформаційних комплексів спеціалізованих програмних забезпечень – одиниці. Теж саме слід зазначити і про наявність кваліфікованих фахівців. 

               Стосовно підприємств, які експлуатують системи водопостачання, то на сьогоднішній день в системах водопостачання міст існує ряд проблем, а саме:

– високий відсоток втрат води в системах;

– наявність недостатніх та надлишкових напорів в мережі;

– наявність ділянок з високим гідравлічним опором («вузькі місця»);

– високий відсоток старих водогонів та трубопроводів;

– застаріле обладнання;

– неефективне використання енергетичних ресурсів;

– недостатня надійність системи.

Високий відсоток втрат води в системах, надлишкові напори, високий відсоток старих водогонів та трубопроводів:

Основними причинами високого відсотку втрат води в системах водопостачання є високий відсоток застарілого обладнання і аварійних ділянок мережі в системі, недостатня кількість приладів для моніторингу напірно-витратних характеристик, а також наявність надлишкових напорів в мережі. Розрахунково-інформаційний комплекс дозволить підібрати найбільш ефективне обладнання та оптимальні діаметри ділянок трубопроводу, які потребують реконструкції, що також впливає на вибір методу реконструкції, виявити місця розташування та кількість приладів моніторингу, розробити рекомендації для усунення надлишкових напорів в мережі, наприклад, встановлення регуляторів тиску, перезонування та ін.

Наявність недостатніх напорів та ділянок з високим гідравлічним опором:

Основними причинами виникнення недостатніх напорів в мережі є перепад геодезичних відміток, наявність «вузьких» місць, незадовільний стан внутрішньо будинкових мереж, недостатньо ефективне насосне обладнання. Розрахунково-інформаційний комплекс дозволить виявити причину виникнення недостатніх напорів в системі та розробити рекомендації для їх усунення, а саме виявити ділянки трубопроводу на яких спостерігаються значні втрати напору, з причини недостатньої пропускної здатності трубопроводів або незадовільного стану запірних пристроїв на мережі, провести перезонування системи і видати вихідні дані для підбору насосного обладнання.

Неефективне використання енергетичних ресурсів:

Основними причинами неефективного використання енергетичних ресурсів є використання застарілого обладнання в системах водопостачання та використання обладнання невідповідного до нормованих напірно-витратних характеристик. Розрахунково-інформаційний комплекс дозволить проаналізувати роботу насосних станцій, виявити їх зону впливу та наявність низько поверхової забудови в цих зонах, визначити диктуючу точку для кожної зони та підібрати оптимальний режим роботи насосної станції, та оцінити доцільність використання насосних станцій.

 Недостатня надійність системи:

Основними причинами недостатньої надійності системи є недостатній об’єм резервуарів чистої води, відсутність резервних водогонів, відсутність резервного насосного обладнання на насосних станціях, недостатня пропускна здатність трубопроводів, також при виникненні пожежно-аварійних ситуацій, наявність тупикових ділянок на мережі. Розрахунково-інформаційний комплекс дозволить  розрахувати необхідний об’єм резервуарів чистої води, підібрати оптимальні діаметри для побудови резервних водогонів та реконструкції існуючих, підібрати енергоефективне насосне обладнання,  що підвищить його надійність і довговічність, виконати додаткове закільцювання системи, що також дасть можливість підвищити якість води на цих ділянках.

              За допомогою розрахунково-інформаційного комплексу та гідравлічного розрахунку можна:

 • Виявити недостатні та надлишкові напори в системі;
 • Провести розрахунок фактичного положення системи на максимальне навантаження;
 • Перевірити роботу системи на надійність;
 • Знайти перевантажені ділянки мереж, що лімітують пропускну здатність трубопроводів;
 • Проводити щорічний аналіз та оцінку ефективності роботи мереж;
 • Моделювати систему для отримання оптимального режиму роботи з урахуванням надійності системи;
 • Оцінити вплив на систему при збільшенні або зменшенні споживання з урахуванням перспективи.

              Таким чином, правильно побудований розрахунково-інформаційний комплекс та грамотно підготовлений  персонал дозволить:

 • Завдяки щоденному оновленню баз даних  елементів мереж, працювати «не в сліпу»;
 • Грамотно налагодити взаємодію підрозділів підприємства (аварійно-диспетчерський відділ, ВТО, головний інженер);
 • Коректно підібрати вихідні дані для проектування об’єктів мереж та побудови автоматизованої системи управління технологічним процесом.

               Очікуваний економічний ефект від впровадження розрахунково-інформаційного комплексу на перший погляд оцінити важко, але правильно прийняті своєчасні рішення, наприклад оптимально підібраний діаметр та метод реконструкції трубопроводів на мережі дозволить підприємству зекономити не один мільйон гривень. Впровадження рекомендацій з оптимізації роботи системи в цілому дозволить значно знизити відсоток втрат води в системі та раціонально використовувати енергетичні ресурси, що також значно знизить витрати підприємства.

               Однією із переваг впровадження розрахунково-інформаційного комплексу є повна паспортизація мереж. Паспортизація мереж дозволить максимально точно визначити загальну довжину трубопроводів, які знаходяться на балансі підприємства. З практики впровадження розрахунково-інформаційних комплексів – довжина мереж значно відрізняється від довжини мереж, які знаходяться на балансі підприємства.

               На закінчення слід сказати наступне, розробку та впровадження саме розрахунково-інформаційних комплексів необхідно планувати вже сьогодні, щоб в перспективі отримати модель інженерних мереж в реальному часі. 

Контакти

  ТОВ “НП РІКОМ”

  61085, Україна, м. Харків,

  вул. Академіка Проскури,

  буд. 1, корпус 45, а/с 8716

  e-mail: rikom.llc@gmail.com

  тел: +380 67 964 23 24

  © РІКОМ 2020 Всі права захищені